اینداکتور EPS

اینداکتور های آتشنشانی بر اساس نوع کاربرد و شرکت سازنده به دسته بندی های مختلفی تقسیم میشود . همچنین یکی از انواع دسته بندی هایی که مورد استفاده بیشتری دارد نوع لیتراژ آن می باشد که از ۲۰۰ لیتر تا ۸۰۰ لیتر بوده که در جدول زیر به آن اشاره شده است .

 

محصولات مشابه

فهرست