درپوش فیلتر شیمیایی ۳M-501

در پوش ویژه پدهای ۳M- 5N11 که پد را بر روی فیلتر فیکس میکند.

 

محصولات مشابه

فهرست