1. خانه
  2. /
  3. تجهیزات ایمنی تنفسی
  4. /
  5. سیستم های هوارسان دائم
  6. /
  7. دستگاه پشتیبانی کننده سیستم های هوارسان دائم مدل RL4603

دستگاه پشتیبانی کننده سیستم های هوارسان دائم مدل RL4603

دستگاه پشتیبانی کننده سیستم های هوارسان دائم مدل RL4603

این دستگاه بعنوان واسط بین مخزن هوای فشرده تأمین شده توسط یک کمپرسور صنعتی و هر نوع سیستم هوارسان دائم قرار می گیرد و نقش آن تعدیل فشار، پالایش آلودگی موجود در هوای تأمین شده توسط کمپرسور صنعتی و هدایت آن به سیستم هوارسان انتخابی می باشد. در عین حال با توجه به وجود ۴ سیلندر ۶ لیتری حاوی هوای پاک مستقر روی این دستگاه اگر به هر علتی ادامه تأمین هوا از طریق کمپرسور فوق الذکر مقدور نبود، امکان ادامه فعالیت به مدت ۴ ساعت برای یک اپراتور مقدور می باشد.

محصولات مشابه

فهرست