شوک گیر HARU مدل r-sa1

شوک گیر برای جلوگیری از پاره شدن طناب به هنگام سقوط از ضربه مستقیم که به قسمت های استخوانی ممکن است آسیب شدید وارد نماید، جلوگیری می کند، در هنگام افتادن فرد اگر وزن بیشتر از حد ممکن داشته باشد شوک گیر شروع به باز شدن کرده که در اصطلاح یک ایربک ایمنی به حساب می آید که این عمل بسیار مفید می باشد.

این ابزار شوک ابسوربر نامیده میشود.

ENShock AbsorberModel
۳۵۵:۲۰۰۲Impact force < 600 knr-sa1

محصولات مشابه

فهرست