1. خانه
  2. /
  3. تجهیزات آتش نشانی
  4. /
  5. فوم های آتشنشانی
  6. /
  7. فوم فلوئوروپروتئینی – FP

فوم فلوئوروپروتئینی – FP

فوم فلوئوروپروتئینی – FP

کف های فلوروپروتئینی جدای از بهره گیری از کلیه امتیازات کف های پروتئینی از سیالیت و سرعت اطفای بیشتری برخوردار است.

وجود ترکیبات فلوئوردار در فوم های فلوئوروپروتئین موجب کاهش کشش سطحی و همچنین ایزوله نمودن حباب های کف در مقابل جذب ترکیبات نفتی و همچنین بازگشت شعله و شعله وری مجدد می گردد.

فوم فلوئوروپروتئین را میتوان یکی از بهترین گزینه ها در اطفا حریق های عظیم نفتی با عمق زیاد نامید. حباب های ایجاد شده دارای مقاومت زیاد در برابر حرارت بوده و جهت اطفای کلیه حریق های نفتی به خصوص حریق های ناشی از اشتعال مخازن عظیم نفت خام و مشتقات آن قابل استفاده است.

محصولات مشابه

فهرست