فیلتر ماسک شیمیایی ۳M-5N11

پد جاذب ذرات N95 ،مناسب برای فیلترینگ کلیه آئروسل های موجود در هوا که شامل ذرات روغنی نمیشود وبه وسیله در پوش بر روی فیلتر های ۳M قرار میگیرد.

 

محصولات مشابه

فهرست