فیلتر ماسک شیمیایی MSA-GMD

فیلتر GMD با نوار سبز تیره هنگام کار با بخارات آمونیاک و هر نوع ماده قلیایی دیگر استفاده می شود. قابل استفاده بر روی ماسکهای MSA سری COMFM می باشد.

 

محصولات مشابه

فهرست