1. خانه
  2. /
  3. تجهیزات ایمنی تنفسی
  4. /
  5. فیلتر های شیمیایی ماسک نیم صورت
  6. /
  7. فیلتر ماسک شیمیایی HONEYWELL 75SCP100L

فیلتر ماسک شیمیایی HONEYWELL 75SCP100L

فیلتر ماسک شیمیایی HONEYWELL 75SCP100L

فیلتر مولتی گاز نوار زیتونی که با ترکیب با فیلتر P100 به قابلیت بالایی جهت جذب ذرات تا ۹۹.۹۷ % و فیلترینگ کلیه آئروسل های و ذرات دارای پایه روغنی داشته و هم زمان مناسب در برابر بخارات عالی ، گازهای اسیدی ، آمونیاک ، متیل آمین ، فرمالدهید و سایر گازها و بخارات از قبیل :کلرین-کلرین دی اکسید-هیدروژن فلوراید-هیدروژن کلرید-سولفور دی اکسید-استیک اسید-فرمیک اسید-هیدروژن سولفید- استون –کلرو بنزن-کلروفوم-تولوئن-تریکلرواتیلن-اتانول آمین-اتیل الکل-اتیل اتر-هپتان-نفتالین-نیترو بنزن –فنیل اتر و … قابل استفاده بر روی ماسکهای نیم صورت و تمام صورت NORTH  می باشد.

 

محصولات مشابه

فهرست