1. خانه
  2. /
  3. تجهیزات ایمنی تنفسی
  4. /
  5. فیلتر های شیمیایی ماسک نیم صورت
  6. /
  7. فیلتر ماسک شیمیایی NORTH-7583P100

فیلتر ماسک شیمیایی NORTH-7583P100

فیلتر ماسک شیمیایی NORTH-7583P100

فیلتر مولتی گاز نوار زیتونی که با ترکیب با فیلتر P100 به قابلیت بالایی جهت جذب ذرات تا ۹۹.۹۷ % و فیلترینگ کلیه آئروسل های و ذرات دارای پایه روغنی داشته و هم زمان مناسب در برابر بخارات عالی ، گازهای اسیدی ، آمونیاک ، متیل آمین ، فرمالدهید و سایر گازها و بخارات از قبیل :کلرین-کلرین دی اکسید-هیدروژن فلوراید-هیدروژن کلرید-سولفور دی اکسید-استیک اسید-فرمیک اسید-هیدروژن سولفید- استون کلرو بنزن-کلروفوم-تولوئن-تریکلرواتیلن-اتانول آمین-اتیل الکل-اتیل اتر-هپتان-نفتالین-نیترو بنزن فنیل اتر و … قابل استفاده بر روی ماسکهای نیم صورت و تمام صورت NORTH  میباشد

 

محصولات مشابه

فهرست