فیلتر ماسک شیمیایی NORTH-P3R

این فیلتر تنفسی با عملکرد بسیار قوی در جذب ذرات سمی تا ۹۹.۹۷ %  دارد. ذراتی مانند آزبست ، سرب ،کادیوم و … مناسب برای نصب بر روی ماسک  NORTH می باشد.

 

محصولات مشابه

فهرست