1. خانه
  2. /
  3. تجهیزات ایمنی تنفسی
  4. /
  5. فیلتر های شیمیایی ماسک نیم صورت
  6. /
  7. فیلتر ماسک شیمیایی SPASCIANI-A1B1E1K1P3

فیلتر ماسک شیمیایی SPASCIANI-A1B1E1K1P3

فیلتر ماسک شیمیایی SPASCIANI-A1B1E1K1P3

کارتریج شیمیائی ABEK1P3:هنگام کاربابخارات آلی ومعدنی از جمله گاز کلر همراه با پودر کلر وگازهای اسیدی، دی اکسیدگوگرد،آمونیاک وآلاینده های ذره ای هوا مورد استفاده قرار می گیرد.

 

محصولات مشابه

فهرست