1. خانه
  2. /
  3. تجهیزات ایمنی تنفسی
  4. /
  5. فیلترهای شیمیایی ماسک تمام صورت
  6. /
  7. فیلتر ماسک شیمیایی SPASCIANI-A2B2

فیلتر ماسک شیمیایی SPASCIANI-A2B2

فیلتر ماسک شیمیایی SPASCIANI-A2B2

  فیلتر بزرگ شیمیائی A2B2 برای ماسکهای تمام صورت هنگام کار با بخارات آلی، معدنی از جمله گاز کلر و گازهای اسیدی استفاده می شود

 

محصولات مشابه

فهرست