1. خانه
  2. /
  3. تجهیزات ایمنی تنفسی
  4. /
  5. فیلترهای شیمیایی ماسک تمام صورت
  6. /
  7. فیلتر ماسک شیمیایی SPASCIANI-A2B2E2K2

فیلتر ماسک شیمیایی SPASCIANI-A2B2E2K2

فیلتر ماسک شیمیایی SPASCIANI-A2B2E2K2

فیلتر شیمیائی A2B2E2K2برای ماسکهای تمام صورت هنگام کار با بخارات آلی، معدنی،گازهای اسیدی، دی اکسیدگوگرد وآمونیاک استفاده میشود.

 

محصولات مشابه

فهرست