قرقره HARU مدل AP-041

از محصولات شرکت هارو تایون، این قرقره بسیار کوچک و ظریف طراحی شده که میتوان با آن به راحتی بار یا فرد را جابه جا نمود، کارکرد آن از طناب با قطر ۸ میلی متر الی ۱۲میلی متر میسر می باشد.

Breaking LoadRope MaxModel
۲۰kn۸-۱۲mmAp-041

محصولات مشابه

فهرست