ماسک فرار M900 ABEKP15

ماسک فرار مدل M 900 ABEKP15 محصولی جدید از شرکت اسپاسیانی است که در هنگام وقوع حوادث غیر مترقب ناشی از انتشار شدید گازهای سمی براحتی توسط پرسنل شاغل مورد استفاده قرار می گیرد .

این ماسک فرار با برخورداری از فیلتر ضد بخارات حلال های آلی با نقطه تبخیر بالای  ۶۵ درجه سانتیگراد , گاز های مواد معدنی , بخارات مواد اسیدی , گاز دی اکسید سولفوره(SO2)  بخارات آمونیاک (NH3)  و سایر مشتقات مربوطه با تامین ضریب ایمنی بالا عمل می نماید .

ماسک فوق جهت سهولت حمل دائم توسط پرسنل مجهز به یک قوطی پلاستیکی با کلیپس مناسب برای الصاق به کمربند فرد می باشد و در هنگام وقوع حادثه نشت گاز بسرعت قابل استفاده خواهد بود .

محصولات مشابه

فهرست