ماسک کاغذی پیاله ای

این نوع ماسک ها با طراحی نیم کروی خود فضای بازی برای دم و بازدم کابر ایجادمیکند و با وجود پل بینی قابل  تنظیم  بر روی بینی نشسته و فرم پذیری بالای را ایجاد میکند.  جهت تصفیه هوای تنفسی در محیط هایی که غلظت آلودگی هوا پایین  و در محیط هایی که گرد و غبار بوده استفاده میشود تا دهان و بینی را پوشش دهد .

محصولات مشابه

فهرست