معکوس شمار ترافیکی
ابعاد۶۰ در ۶۰
وزن۶.۵ کیلوگرم
نوع۵۷۶ LED
ارتفاع عدد۵۴ سانتی متر
میزان دمای مناسب۵۵+ تا ۴۰-
میزان رطوبت مناسب۰ تا ۹۰°C
گارانتی۱۸ ماهه
قابلیت هاقابلیت نمایش رنگ زرد

محصولات مشابه

فهرست