گوشی داخل گوش CANASAFE

ایرپلاگ چهار پله  تولید کمپانی صاحب نام CANASAFE ،دارای قوطی و به همراه بند متصل کننده دوگوشی به یکدیگر جنس گوشی الاستومر ضد حساسیت و جنس قوطی آن پلی اتیلن میباشد. این گوشی به دلیل چهار سطح فلنج تقریباً برای تمامی کانال گوش مناسب است.

NRR :25 db

Standard : ANSI   & EN352

 

محصولات مشابه

فهرست