NEWTON FAST JAK

تسهیل در پوشیدن صحیح هارنس به کمک جلیقه با وجود حلقه های پا مجهز به سگک های اتوماتیک پوشیدن هارنس آسان بوده و نیازی به بلند کردن پاها از زمین نمی باشد.

حلقه های اتصال پشتی و جناغی جهت اتصال سیستم توقف سقوط

تسمه های شانه مجهز به سگک های خودکارجهت تنظیم سریع و آسان DoubleBack

دو حلقه تجهیزات با پوشش محافظ امکان استفاده از تکنیک استقرار حین کار با استفاده از حلقه های جانبی کمربند

‏امکان پایین دادن کاربر به صورت قائم با استفاده از توزیع کننده بار

 

محصولات مشابه

فهرست