1. خانه
  2. /
  3. تجهیزات ایمنی تنفسی
  4. /
  5. فیلترهای شیمیایی ماسک تمام صورت
  6. /
  7. فیلتر ماسک شیمیایی SPASCIANI-A2B2E2K2Hg CO 20 NOP3 NR

فیلتر ماسک شیمیایی SPASCIANI-A2B2E2K2Hg CO 20 NOP3 NR

فیلتر ماسک شیمیایی SPASCIANI-A2B2E2K2Hg CO 20 NOP3 NR

فیلتر بزرگ شیمیایی A2B2E2K2Hg CO 20 NOP3 NRیا ۲۰۴ UP3برای ماسکهای تمام صورت موارد استفاده مانند فیلتر A2B2E2K2P3 توأم با وجود آلاینده های اکسید نیتروژن، بخارات جیوه وگاز منواکسیدکربن، این فیلتر مخصوص عملیات نجات و مبارزه با حریق می باشد.

 

محصولات مشابه

فهرست