طناب کنفی

طناب های کنفی که از الیاف طبیعی ساخته شده است از دیرباز به عنوان ابزاری در دست انسان برای مقاصد گوناگونی استفاده شده است از این الیاف به طور گسترده در کشاورزی، حمل و نقل، بسته بندی، خانه سازی و امروزه حتی به عنوان یک محصول نستالژی در دکراسیون و معماری منازل و اماکن گوناگون استفاده می شود.

محصولات مشابه

فهرست