1. خانه
  2. /
  3. تجهیزات ایمنی تنفسی
  4. /
  5. فیلترهای شیمیایی ماسک تمام صورت
  6. /
  7. فیلتر ماسک شیمیایی SPASCIANI-A2B2E2K2P3

فیلتر ماسک شیمیایی SPASCIANI-A2B2E2K2P3

فیلتر ماسک شیمیایی SPASCIANI-A2B2E2K2P3

فیلتر بزرگ شیمیائی A2B2E2K2P3 برای ماسکهای تمام صورت هنگام کار با بخارات آلی ومعدنی، گازهای اسیدی، دی اکسید گوگرد، بخارات آمونیاک توأم با گرد و غباراستفاده می شود.

محصولات مشابه

فهرست