1. خانه
  2. /
  3. لباس کار
  4. /
  5. سایر محصولات
  6. /
  7. پابند چرمی چسبی جوشکاری

پابند چرمی چسبی جوشکاری

پابند چرمی چسبی جوشکاری

در فعالیت های جوشکاری و تراشکاری باید به نکات ایمنی توجه کافی شود در غیر این صورت باعث بروز حوادث ناگوار و جبران ناپذیری می شود که نه تنها خسارت مالی بلکه ممکن است خسارت جانی نیز به همراه داشته باشد.

در صنایع جوشکاری پابند چرمی برای جلوگیری از نفوذ جرقه و ذرات مذاب به داخل کفش استفاده شده و باید تا زیر زانو برسد که تمام روی کفش را بپوشاند و استفاده از آن الزامی است.

باید به این نکته توجه کرد که تمامی لباسهای مربوط به این صنف از چرم طبیعی تهیه شده است.

محصولات مشابه

فهرست